Administraţia Fondului pentru MediuVersiunea 1.0


Aplicaţie informatică pentru utilizarea serviciului "eTAX - comunicare AFM online"


Aplicația permite contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în orice moment al zilei, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul Administrației Fondului pentru Mediu, să acceseze următoarele funcţionalităţi ale serviciului "eTAX - comunicare AFM online":

editarea în format electronic, comunicarea şi tipărirea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu (*) - pentru mai multe informații despre declarații, click aici;
editarea în format electronic și comunicarea declarațiilor privind produsele din plastic de unică folosință, atât inițiale, cât și rectificative (*) - pentru mai multe informații despre produsele din plastic de unică folosință, click aici;
verificarea confirmării de primire a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi a numerelor de înregistrare alocate;
vizualizarea istoricului declaraţiilor comunicate şi descărcarea situaţiei acestora;
vizualizarea şi descărcarea situaţiei plăţilor efectuate la Fondul pentru mediu;
solicitarea si obținerea certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu - pentru mai multe informații despre certificat, click aici
(*) Utilizatorii autentificați în sistem folosind conturi Utilizator/parolă au permisiuni restrânse de acces în sistem; nu vor putea depune declarații la Fondul pentru mediu și nu vor putea emite sau modifica alte tipuri de documente sau informații.
Pentru depunerea electronică a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este obligatorie înrolarea în aplicaţia informatică a unei persoane autorizate (deţinător al unei semnături electronice calificate).

Atenție: Conturile de acces cu utilizator și parolă sunt destinate exclusiv reprezentanților legali ai operatorilor economici. La ”Document justificativ” se va încărca un document din care să reiasă calitatea de reprezentant legal a solicitantului contului (certificat constatator ONRC, hotărâre judecătorească de validare a mandatului, decizie de numire în funcție etc.)

Un link de resetare a parolei a fost trimis pe adresa dvs. de mail.
Parola a fost actualizată.
Date societate ?
Țară
Operator economic
(CIF/CUI/CNP/NIF)
Denumire societate
Prenume
Județ?
Primărie
Localitate
Stradă
Număr
Literă
Bloc
Scară
Etaj
Apartament
Cameră
Cod poștal
Mențiuni
Telefon
Fax
E-mail
Adaugă un cont principal
Cont (cod IBAN 24 caractere)
Bancă
termenii şi condiţiile
Deținător semnătură electronică calificată
Nume și prenume
CNP
Adresă e-mail
Funcție
Telefon
Calitate
Valabilitate document notarial
-

Consultati Ghidul de utilizare :
Subsemnatul:
Nume și prenume CNP
Reprezentant legal al contribuabilului/plătitorului:
Denumire societate
Operator economic
(CIF/CUI/CNP/NIF)
Țară
Județ?
Primărie
Localitate
Stradă
Număr
Literă
Bloc
Scară
Etaj
Apartament
Cameră
Cod poștal
Mențiuni
E-mail
Telefon
Cererea dumneavoastră a fost transmisă. Vom analiza informațiile furnizate și, în cel mai scurt timp, veți primi un e-mail de confirmare. Vă mulțumim!
CIF
Număr
Dată
Nume și prenume reprezentant - coincide cu deținătorul certificatului digital expirat și cu cel al certificatului digital de înrolat.
CNP reprezentant - coincide cu deținătorul certificatului digital expirat și cu cel al certificatului digital de înrolat.
Furnizorul certificatului digital
CIF operator economic - completați codul de înregistrare fiscală al unui operator economic pentru care certificatul digital expirat a fost înrolat în sistem.
Descarcă cerere - document semnat electronic
Vă rugăm să verificați termenul de valabilitate al contului dumneavoastră accesând meniul Cont societate / Reprezentanți. Acesta depinde inclusiv de valabilitatea documentului notarial încărcat la înrolare. Împuternicirea notarială care nu are prevăzut un alt termen este valabilă 3 ani de la încheierea de autentificare, conform art. 2015 din Codul Civil.
În situația în care perioada până la expirarea contului este mai mică de 30 de zile, vă recomandăm să întreprindeți demersurile necesare pentru obținerea unui alt document notarial și, ulterior, să reluați pașii de înrolare cu acesta.
Documentul se generează, vă rugăm așteptați!