Administraţia Fondului pentru Mediu


Versiunea 1.0


Aplicaţie informatică pentru utilizarea serviciului "Depunere declaraţii on-line"


Aplicația permite contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în orice moment al zilei, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul Administrației Fondului pentru Mediu, să acceseze următoarele funcţionalităţi ale serviciului "Depunere declaraţii on-line":

editarea în format electronic, comunicarea şi tipărirea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu (*);
verificarea confirmării de primire a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi a numerelor de înregistrare alocate;
vizualizarea istoricului declaraţiilor comunicate şi descărcarea situaţiei acestora;
vizualizarea şi descărcarea situaţiei plăţilor efectuate la Fondul pentru mediu;
solicitarea si obținerea certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu.
Contul de acces cu utilizator/parola se obtine prin completarea Anexei A1 (de catre reprezentantul legal al operatorului economic) si transmiterea acesteia la sediul AFM sau pe adresa de e-mail asistenta@afm.ro.
(*) Utilizatorii autentificați în sistem folosind conturi Utilizator/parolă au permisiuni restrânse de acces în sistem; nu vor putea depune declarații la Fondul pentru mediu și nu vor putea emite sau modifica alte tipuri de documente sau informații.
Pentru depunerea electronică a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este obligatorie înrolarea în aplicaţia informatică a unei persoane autorizate (deţinător al unei semnături electronice calificate).

Un link de resetare a parolei a fost trimis pe adresa dvs. de mail.
Parola a fost actualizată.
Date societate ?
Țară
Operator economic
(CIF/CUI/CNP/NIF)
Denumire societate
Prenume
Județ?
Primărie
Localitate
Stradă
Număr
Literă
Bloc
Scară
Etaj
Apartament
Cameră
Cod poștal
Mențiuni
Telefon
Fax
E-mail
Adaugă un cont principal
Cont (cod IBAN 24 caractere)
Bancă
Termene și condiții

Deținător semnătură electronică calificată
Nume și prenume
CNP
Adresă e-mail
Funcție
Telefon
Calitate
Valabilitate document notarial
-

Consultati Ghidul de utilizare :
CIF
Număr
Dată
Nume și prenume reprezentant - coincide cu deținătorul certificatului digital expirat și cu cel al certificatului digital de înrolat.
CNP reprezentant - coincide cu deținătorul certificatului digital expirat și cu cel al certificatului digital de înrolat.
Furnizorul certificatului digital
CIF operator economic - completați codul de înregistrare fiscală al unui operator economic pentru care certificatul digital expirat a fost înrolat în sistem.
Descarcă cerere - document semnat electronic
Documentul se generează, vă rugăm așteptați!